När allt bara fungerar

Järva  Förvaltning  AB  jobbar  efter  ett  koncept,  och  det konceptet är i teorin mycket enkelt – vi ser bostadsrättshavarna som kunder och kunder ska som bekant vara nöjda.

I  praktiken  handlar  det  om  kommunikation,  lyhördhet, tillgänglighet  och  service,  det  gäller  för  alla  som arbetar  med  föreningen,  såväl  fast  personal  som  tillfälliga  entreprenörer.  En  målare  som  kladdar färg  när  han målar  för  föreningen  på  en  balkong,  förstör  inte  bara sitt  företags  rykte  utan  minst  lika  mycket  föreningens. En  underhållsåtgärd  som  genomförs  utan  att  de  boende  vet vad  som  görs  och  varför – är ett  missat  tillfälle  att bygga  förtroende  kring styrelsens  förvaltning  av  föreningen.  Det  kostar  också  ofantligt  mycket  mer  pengar  och resurser  att  återfå  förtroendet  hos  en  medlem  när  föreningen inte gör tillräckligt -än det gör att vidta rätt åtgärder från början – till exempel vid en vattenskada.