Företaget som gör skillnad

Järva Förvaltning AB är ett relativt nytt företag men där våra medarbetare har 10-15 års gedigen och bred kunskap i branschen. Vi vill skapa en trygg och hållbar boendemiljö och ett nära samarbete med kunden för att uppnå ett ömsesidigt förtroende. För att en förvaltning ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att samarbetet mellan förvaltaren och kunden fungerar från dag ett.

Våra fastighetsskötare har hög kompetens. Förutom de mer traditionella fastighetsskötaruppgifterna så ser de till att underhålla och laga tvättmaskiner och övrig utrustning i tvättstugor, laga och byta kranar, laga och byta belysningsarmaturer inne och ute, okulärbesiktningar i fastigheten och lägenheter, underhåll av undercentraler m.m. I fastighetsskötarens uppgifter ingår det också att komma med förslag på kostnadseffektiva underhållsåtgärder.

Våra fastighetsskötare hjälper även boende med mindre arbeten i lägenheten men då fakturerar naturligtvis vi den boende direkt.