här fungerar vi

När  priset  för  vår  tjänst  jämförs  med  andra  är  det  viktigt  att  komma  ihåg  att  många  andra  avtal  kring  fastighetsskötsel  bygger  på  begreppet  ”tillsyn”  eller  ”kontroll”,  vilket  regelmässigt  betyder  att  kostnaden  för själva  arbetet  tillkommer.

Vårt  koncept  bygger  i  stället på  att  kostnaden  även  för  arbetet  ingår  i  den  tid  vårt åtagande  omfattar.  Det  betyder  att  fakturor  för  tillkommande  arbeten  vad  gäller  fastighetsskötseln  blir  mycket ovanliga. Detta  upplägg  skiljer  sig  alltså  i  grunden  från  de  förvaltningsbolag  som  arbetar  med  traditionella  ”gränsdragningslistor”. De gånger som vi stött på sådana hos underentreprenörer  eller  sidoentreprenörer  i  vår  förvaltning så  har  det  visat  sig  att  entreprenören,  inte  oväntat, tjänar på att de olika momenten utförs i blixtrande hastighet.  Det  leder  ofta  till  liten  personlig  närvaro  på plats i fastigheten. Den som lägger det lägsta anbudet är helt enkelt den som räknar med att vara minst minuter på plats. Särskilt  i  en  bostadsrättsförening  är  detta,  enligt vårt sätt att se det, mindre lyckat. Vår  erfarenhet  är  istället  att  en  fast  stationerad  fastighetsskötare  snabbt  blir  en  uppskattad  institution  i föreningen.

Grundläggande  infrastruktur  för  medlemsinformation  och boendekontakter. Vi tillhandahåller en automatisk telefonväxel  speciellt  för  föreningen  (prova oss i vår demo-växel på 08-517 84 433).  Detta  så  att  man  som  boende snabbt  dygnet  runt  kan  nå  rätt  person.